درباره ما | محصولات | خدمات |  پروژه ها | ارتباط با ما
RAAD Engineering Group صفحه اصلى
کاربران
نام کاربر :
کلمه عبور :
واحد خدمات پس از فروش
 • مشاوره قبل و بعد از خريد مولدهاى برق
 • نصب و راه اندازى
 • ارائه گارانتى
 • تمديد گارانتى
 • كارت طلائى
 • تامين قطعات اصلى
 • تعميرات
 • قراردادادهاى نگهدارى
 • تامين موقت برق

 • خدمات
  گروه مهندسين رعد صرفا تامين مولدهاى برق در قدرت هاى مختلف را به عنوان يك سازنده اصلى ديزل ژنراتور (OEM ) هدف خود قرار نداده است . اين گروه ارائه خدمات يكپارچه به منظور استفاده از دستگاه ها و در نهايت تامين برق مورد نياز مشتريان را هدف و سرلوحه كار خود داده و در راستاى رسيدن به اين هدف تمامى دانش و تجربيات بيش از 40 سال خود را به كار گرفته است .
  صرفنظر از توليد کننده و محل نصب ديزل ژنراتور, شما ميتوانيد از هم اکنون به ما بعنوان تيم مشاوره خود اتکا و اطمينان داشته باشيد و به دنياى جديد ارائه خدمات خانواده گروه مهندسين رعد قدم گذاريد .
   
  گارانتي
  گروه مهندسين رعد كليه محصولات خود شامل مولدهاي برق در قدرتهاي 40 الي 2000 كا.و.آ را براي مدت زمان 12 ماه و يا 2200 ساعت ضمات مينمايد . اين ضمانت شامل تعمير و يا تعويض قطعه , بخش و يا كل دستگاه در صورت بروز اشكال در مدت زمان تعيين شده ميباشد . گارانتي شامل 2 كارت ميباشد كه اعتبار هز كدام 6 ماه و يا 1100 ساعت كاركرد است . علاوه بر اين واحد خدمات پس از فروش اين گروه آماده ارائه خدمات گارانتي دستگاه شما بدون در نظر گرفتن فروشنده و محل نصب مطابق قوانين دفترچه گارانتي اين گروه ميباشد .
  تمديد گارانتي
  يكي از جديدترين خدمات گروه مهندسين رعد تمديد مدت زمان گارانتي ميباشد . اين سيستم كه شرايط آن بصورت كامل در دفترچه گارانتي ذكر گرديده است به شما كمك ميكند كه پس از سپري شدن دوره گارانتي باز هم از از مزاياي آن استفاده نماييد تا همچنان دستگاه شما نو باقي بماند .
  نظارت بر نگهداري
  نحوه بهره برداري از ديزل ژنراتور و انجام سرويسهاي مورد نياز دستگاه و بررسي وضعيت بارهاي مصرفي عوامل بسيار مهم در طول عمر دستگاه شما است . گروه مهندسين رعد بمنظور همراهي با مشتريان خود در اين زمينه اقدام به ارائه خدمات نظارت بر نگهداري دستگاه نموده است كه در اين سيستم كارشناسان اين گروه بطور مداوم ماهيانه چند نوبت از دستگاه بازديد نموده و اقدام به انجام خدمات مورد نياز دستگاه از قبيل تعويض لوازم مصرفي , فيلر گيري و ... بصورت رايگان مينمايند . مشترياني كه از اين سيستم استفاده مينمايند علاوه بر اين از تخفيف ويژه در قطعات مصرفي نيزبرخوردار خواهند شد  .

  درباره ما |  محصولات |  خدمات  |  پروژه ها |  ارتباط با ما